آموزش مسئول فاوا واحد آموزش مجازی (Infrastructure)

این پروژه در نتیجه ادغام پروژه های ذیل ایجاد گردیده است :
 • مسئول :
 • حامد ره اموزحامد ره اموز
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1399/5/12
  • تخمین پایان : 1399/12/28
  • مدت زمان تخمین : 229 روز
  • روز های کاری : 157 روز
  • مدت زمان اجرا : 252 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 20 ساعت/نفر
  • حامد ره اموز : 1 ساعت/نفر
  • بابک شهسوار : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  با سلام جلسه با حضور خانم مهندس جباری در تاریخ 5-7-99 برگزار گردید.و مقرر گردید آموزش های لازم جمع اوری و دوره ای برای ایشان در نظر گرفته شود خواهشمنداست نسبت به تمدید پروژه تا برگزاری دوره اقدام فرمایید . حداقل نیاز به یکماه تمدید می باشد1399/7/6یكشنبه - ساعت ١٠:٤٨
  با سلام
  مدت زمان اقدام تا پایان ماه تمدید شد
  1399/7/7دوشنبه - ساعت ١٢:٥٨
  #41170
  با سلام
  مهندس شهسوار چه برنامه ریزی برای آموزش مسئول فاوا واحدآموزش مجازی در نظر گرفته اید؟؟؟؟
  1399/7/13یكشنبه - ساعت ١١:٦
  لطفا بفرمایید که مسئول آموزش مجازی در چه زمینه ای باید توانمند شوند :
  سوییچ - ارتباطات - دیتا سنترینگ
  ؟؟؟
  براساس دستور شما برنامه ریزی خواهد شد .
  برنامه جامع در بحث شبکه داریم که بر اساس فایل اکسل برای شما ارسال می شود
  در هر قسمت که نیاز هست بفرمایید تا فکوس شود
  1399/8/7چهارشنبه - ساعت ١٦:٠
  مهندس حسینی معصوم بفرمایید این توانمندی بیشتر باید در چه زمینه ای باشد ؟
  تکیکت برای مهندس حیدرپور ارسال و درخواست راهنمایی کردم
  1399/8/10شنبه - ساعت ٩:٤٦
  #41638
  سلام
  با توجه به اهمیت موضوعات زیرساخت در بیمارستانهای امام حسن (ع) بجنورد و هاشمی رفسنجانی شیروان به منظور توانمندی همکاران فاوا این 2 بیمارستان اقدام عاجل صورت پذیرد
  1399/7/15سه شنبه - ساعت ٩:٣٤
  با سلام
  طی تماس تلفنی با خانم مهندس مهوش ، بیمارستان امام حسن ع واحد اموزش مجازی ندارد
  موضوع رو متوجه نشدم در صورت امکان راهنمایی نمایید
  1399/7/15سه شنبه - ساعت ١٩:٥٢
  مهندس لطفا در این مورد راهنمایی بفرمایید1399/8/10شنبه - ساعت ٩:٤٥
  با سلام
  چندین بار تیکت کردم
  لطفا بفرمایید توانمند سازی در چه زمینه هایی صورت گیرد
  1399/8/12دوشنبه - ساعت ١٩:٤٩
  بر اساس مشورت با مهندس باقری :
  بیشتر در رمینه های سوییچینگ و دیتا سنترینگ نیاز به توانمند سازی است
  در صورت تایید بفرمایید تا تیم شبکه برنامه ریزی کنه
  1399/8/12دوشنبه - ساعت ١٩:٥٠
  عنوان این پروژه با متن داخل همخوانی ندارد
  پروژه دیگری با همین موضوع در جریان است
  1399/8/12دوشنبه - ساعت ١٩:٥٢
  #41827
  1(بسته شده) 1399/7/6 10:48:53 - 41170#
  • اقدامات :
  • آموزش مسئول فاوا واحد آموزش مجازی (Infrastructure)

  بابک شهسوار (0941053164)

  با سلام جلسه با حضور خانم مهندس جباری در تاریخ 5-7-99 برگزار گردید.و مقرر گردید آموزش های لازم جمع اوری و دوره ای برای ایشان در نظر گرفته شود خواهشمنداست نسبت به تمدید پروژه تا برگزاری دوره اقدام فرمایید . حداقل نیاز به یکماه تمدید می باشد

  10.48 صبح | 6 مهر 99

  سیما حسینی معصوم (0681804173)

  با سلام
  مدت زمان اقدام تا پایان ماه تمدید شد

  12.58 ظهر | 7 مهر 99
  2(بسته شده) 1399/7/13 11:06:12 - 41638#
  • اقدامات :
  • آموزش مسئول فاوا واحد آموزش مجازی (Infrastructure)

  سیما حسینی معصوم (0681804173)

  با سلام
  مهندس شهسوار چه برنامه ریزی برای آموزش مسئول فاوا واحدآموزش مجازی در نظر گرفته اید؟؟؟؟

  11.6 صبح | 13 مهر 99

  بابک شهسوار (0941053164)

  لطفا بفرمایید که مسئول آموزش مجازی در چه زمینه ای باید توانمند شوند :
  سوییچ - ارتباطات - دیتا سنترینگ
  ؟؟؟
  براساس دستور شما برنامه ریزی خواهد شد .
  برنامه جامع در بحث شبکه داریم که بر اساس فایل اکسل برای شما ارسال می شود
  در هر قسمت که نیاز هست بفرمایید تا فکوس شود

  16.0 ظهر | 7 آبان 99

  بابک شهسوار (0941053164)

  مهندس حسینی معصوم بفرمایید این توانمندی بیشتر باید در چه زمینه ای باشد ؟
  تکیکت برای مهندس حیدرپور ارسال و درخواست راهنمایی کردم

  9.46 صبح | 10 آبان 99
  3 1399/7/15 09:34:47 - 41827#

  جواد حیدرپور (0759984778)

  سلام
  با توجه به اهمیت موضوعات زیرساخت در بیمارستانهای امام حسن (ع) بجنورد و هاشمی رفسنجانی شیروان به منظور توانمندی همکاران فاوا این 2 بیمارستان اقدام عاجل صورت پذیرد

  9.34 صبح | 15 مهر 99

  بابک شهسوار (0941053164)

  با سلام
  طی تماس تلفنی با خانم مهندس مهوش ، بیمارستان امام حسن ع واحد اموزش مجازی ندارد
  موضوع رو متوجه نشدم در صورت امکان راهنمایی نمایید

  19.52 ظهر | 15 مهر 99

  بابک شهسوار (0941053164)

  مهندس لطفا در این مورد راهنمایی بفرمایید

  9.45 صبح | 10 آبان 99

  بابک شهسوار (0941053164)

  با سلام
  چندین بار تیکت کردم
  لطفا بفرمایید توانمند سازی در چه زمینه هایی صورت گیرد

  19.49 ظهر | 12 آبان 99

  بابک شهسوار (0941053164)

  بر اساس مشورت با مهندس باقری :
  بیشتر در رمینه های سوییچینگ و دیتا سنترینگ نیاز به توانمند سازی است
  در صورت تایید بفرمایید تا تیم شبکه برنامه ریزی کنه

  19.50 ظهر | 12 آبان 99

  بابک شهسوار (0941053164)

  عنوان این پروژه با متن داخل همخوانی ندارد
  پروژه دیگری با همین موضوع در جریان است

  19.52 ظهر | 12 آبان 99