نصب و راه اندازی اکسس پوینت های بیمارستان بنت الهدی96 (Infrastructure)

 • مسئول :
 • سیما حسینی معصومسیما حسینی معصوم
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1396/10/5
  • تخمین پایان : 1396/10/20
  • پایان به موقع : 1396/10/20
  • مدت زمان تخمین : 15 روز
  • روز های کاری : 12 روز
  • مدت زمان اجرا : 15 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 50 ساعت/نفر
  • سیما حسینی معصوم : 1 ساعت/نفر
  • احمد باقری پهلوانلو : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  نصب و راه اندازی اکسس پوینت های بیمارستان بنت الهدی961399/5/11شنبه - ساعت ٩:١٨
  #38157
  1(بسته شده) 1399/5/11 09:18:03 - 38157#
  • اقدامات :
  • نصب و راه اندازی اکسس پوینت های بیمارستان بنت الهدی96 (Infrastructure)

  سیما حسینی معصوم (0681804173)

  نصب و راه اندازی اکسس پوینت های بیمارستان بنت الهدی96

  9.18 صبح | 11 مرداد 99