پیگیری خرید و راه اندازی مچ بند پرینتر واحد پذیرش بیمارستان بنت الهدی 97 (HIS)

 • مسئول :
 • سیما حسینی معصومسیما حسینی معصوم
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1397/9/20
  • تخمین پایان : 1397/9/29
  • پایان به موقع : 1397/9/29
  • مدت زمان تخمین : 9 روز
  • روز های کاری : 7 روز
  • مدت زمان اجرا : 9 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 20 ساعت/نفر
  • سیما حسینی معصوم : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  پیگیری خرید و راه اندازی مچ بند پرینتر واحد پذیرش بیمارستان بنت الهدی 971399/5/13دوشنبه - ساعت ١٦:١٥
  #38391
  1(بسته شده) 1399/5/13 16:15:30 - 38391#
  • اقدامات :
  • پیگیری خرید و راه اندازی مچ بند پرینتر واحد پذیرش بیمارستان بنت الهدی 97 (HIS)

  سیما حسینی معصوم (0681804173)

  پیگیری خرید و راه اندازی مچ بند پرینتر واحد پذیرش بیمارستان بنت الهدی 97

  16.15 ظهر | 13 مرداد 99