پشتیبانی 24 ساعته نرم افزار HIS بیمارستان رفسنجانی 96 (پشتیبانی سامانه ها)

 • مسئول :
 • سیدحسن هاشمی علیزادهسیدحسن هاشمی علیزاده
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1396/1/2
  • تخمین پایان : 1396/12/29
  • پایان به موقع : 1396/12/29
  • مدت زمان تخمین : 363 روز
  • روز های کاری : 240 روز
  • مدت زمان اجرا : 363 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 100 ساعت/نفر
  • سیدحسن هاشمی علیزاده : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  با سلام
  این تیکت در راستای بایگانی اقدامات سال 96 می باشد.
  با تشکر
  1399/5/8چهارشنبه - ساعت ٨:٤
  #37981
  1(بسته شده) 1399/5/8 08:04:57 - 37981#
  • اقدامات :
  • پشتیبانی 24 ساعته نرم افزار HIS بیمارستان رفسنجانی 96 (پشتیبانی سامانه ها)

  سیدحسن هاشمی علیزاده (0829892621)

  با سلام
  این تیکت در راستای بایگانی اقدامات سال 96 می باشد.
  با تشکر

  8.4 صبح | 8 مرداد 99