پیگیری و راه اندازی 10 خط مستقیم شهری بیمارستان رفسنجانی96 (Connections)

 • مسئول :
 • سیدحسن هاشمی علیزادهسیدحسن هاشمی علیزاده
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1396/9/1
  • تخمین پایان : 1396/9/29
  • پایان به موقع : 1396/9/29
  • مدت زمان تخمین : 28 روز
  • روز های کاری : 19 روز
  • مدت زمان اجرا : 28 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 40 ساعت/نفر
  • سیدحسن هاشمی علیزاده : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  با سلام
  این تیکت در راستای بایگانی اقدامات سال 96 می باشد.
  با تشکر
  1399/5/7سه شنبه - ساعت ١٠:٥١
  #37891
  1(بسته شده) 1399/5/7 10:51:54 - 37891#
  • اقدامات :
  • پیگیری و راه اندازی 10 خط مستقیم شهری بیمارستان رفسنجانی96 (Connections)

  سیدحسن هاشمی علیزاده (0829892621)

  با سلام
  این تیکت در راستای بایگانی اقدامات سال 96 می باشد.
  با تشکر

  10.51 صبح | 7 مرداد 99