راه اندازی لینک رادیویی رفسنجانی - دیتا سنتر 96 (Infrastructure)

 • مسئول :
 • سیدحسن هاشمی علیزادهسیدحسن هاشمی علیزاده
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1396/3/10
  • تخمین پایان : 1396/3/19
  • پایان به موقع : 1396/3/19
  • مدت زمان تخمین : 9 روز
  • روز های کاری : 4 روز
  • مدت زمان اجرا : 9 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 50 ساعت/نفر
  • سیدحسن هاشمی علیزاده : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  با سلام
  این تیکت در راستای بایگانی اقدامات سال 96 می باشد.
  با تشکر
  1399/5/7سه شنبه - ساعت ٨:١٣
  #37856
  1(بسته شده) 1399/5/7 08:13:22 - 37856#
  • اقدامات :
  • راه اندازی لینک رادیویی رفسنجانی - دیتا سنتر 96 (Infrastructure)

  سیدحسن هاشمی علیزاده (0829892621)

  با سلام
  این تیکت در راستای بایگانی اقدامات سال 96 می باشد.
  با تشکر

  8.13 صبح | 7 مرداد 99