راه اندازی لینک رادیویی امام خمینی - رفسنجانی 96 (Connections)

 • مسئول :
 • سیدحسن هاشمی علیزادهسیدحسن هاشمی علیزاده
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1396/3/9
  • تخمین پایان : 1396/3/18
  • پایان به موقع : 1396/3/18
  • مدت زمان تخمین : 9 روز
  • روز های کاری : 5 روز
  • مدت زمان اجرا : 9 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 50 ساعت/نفر
  • سیدحسن هاشمی علیزاده : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  با سلام
  این تیکت در راستای بایگانی اقدامات سال 96 می باشد.
  با تشکر
  1399/5/7سه شنبه - ساعت ٨:٦
  #37855
  1(بسته شده) 1399/5/7 08:06:39 - 37855#
  • اقدامات :
  • راه اندازی لینک رادیویی امام خمینی - رفسنجانی 96 (Connections)

  سیدحسن هاشمی علیزاده (0829892621)

  با سلام
  این تیکت در راستای بایگانی اقدامات سال 96 می باشد.
  با تشکر

  8.6 صبح | 7 مرداد 99