راه اندازی اتاق سرور بیمارستان رفسنجانی96 (Infrastructure)

 • مسئول :
 • سیدحسن هاشمی علیزادهسیدحسن هاشمی علیزاده
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1396/1/1
  • تخمین پایان : 1396/3/30
  • پایان به موقع : 1396/3/30
  • مدت زمان تخمین : 91 روز
  • روز های کاری : 58 روز
  • مدت زمان اجرا : 91 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 200 ساعت/نفر
  • سیدحسن هاشمی علیزاده : 200 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  با سلام
  این تیکت در راستای بایگانی اقدامات سال 96 می باشد
  با تشکر
  1399/5/6دوشنبه - ساعت ١٤:٢٢
  #37845
  1(بسته شده) 1399/5/6 14:22:40 - 37845#
  • اقدامات :
  • راه اندازی اتاق سرور بیمارستان رفسنجانی96 (زیرساخت)

  سیدحسن هاشمی علیزاده (0829892621)

  با سلام
  این تیکت در راستای بایگانی اقدامات سال 96 می باشد
  با تشکر

  14.22 ظهر | 6 مرداد 99