مانور سایبری شماره 5053 سال 98 (Cyber Security)

 • مسئول :
 • سیما حسینی معصومسیما حسینی معصوم
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1398/10/5
  • تخمین پایان : 1398/10/7
  • پایان به موقع : 1398/10/7
  • مدت زمان تخمین : 2 روز
  • روز های کاری : 1 روز
  • مدت زمان اجرا : 2 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 10 ساعت/نفر
  • سیما حسینی معصوم : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  مانور سایبری شماره 5053 : تهیه لیستی از کلیه کلاینت ها با مشخصات کامل شناسنامه ای آنها- بررسی وضعیت آنتی ویروس کلیه کلاینتهاو ..........1399/5/6دوشنبه - ساعت ١٣:٥٥
  #37836
  1(بسته شده) 1399/5/6 13:55:51 - 37836#
  • اقدامات :
  • مانور سایبری شماره 5053 سال 98 (امنیت سایبری)

  سیما حسینی معصوم (0681804173)

  مانور سایبری شماره 5053 : تهیه لیستی از کلیه کلاینت ها با مشخصات کامل شناسنامه ای آنها- بررسی وضعیت آنتی ویروس کلیه کلاینتهاو ..........

  13.55 ظهر | 6 مرداد 99