اصلاح ساختار شبکه وایرلس خوابگاه نرجس98 (Infrastructure)

 • مسئول :
 • سمیه صفاییسمیه صفایی
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1398/10/1
  • تخمین پایان : 1398/10/20
  • پایان به موقع : 1398/10/20
  • مدت زمان تخمین : 19 روز
  • روز های کاری : 14 روز
  • مدت زمان اجرا : 19 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 20 ساعت/نفر
  • حامد ره اموز : 1 ساعت/نفر
  • سمیه صفایی : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  اصلاح ساختار شبکه وایرلس خوابگاه نرجس98
  در سال 98 ارتباط وایرلس خوابگاه نرجس به مشکل خورده بود و دچار قطع و وصلی های مکرر می شدند
  با بررسی بعمل آمده مشخص شد که رادیو واحد مشکل دار است
  با هماهنگی با پیمانکار رادیو تعویض و مشکل حل شد
  در اواخر سال ارتباط اکسس پوینت های خوابگاه نرجس به مشکل خورده بود که با بررسی بعمل آمده و تست های انجام شده مشخص شد مشکل از سوییچ خوابگاه می باشد
  سوییچی به عنوان بک آپ تهیه شد توسط مهندس ره آموز کانفیگ در محل قرار داده شد و مشکل حل شد.
  سوییچ خود خوابگاه برای تعمیر به شرکت فرستاده شد
  پس از پیگیری انجام شده مشخص شد مشکل سخت افزاری و مربوط به مشکل دار شدن یکی از خازن ها بود،تعمیر انجام شد سوییچ برگردانده شد و پس از کانفیگ مجدد در مدار قرار داده شد.
  در حال حاضر مشکی وجود ندارد.
  1399/5/8چهارشنبه - ساعت ١٣:٥٤
  #38080
  1(بسته شده) 1399/5/8 13:54:51 - 38080#
  • اقدامات :
  • اصلاح ساختار شبکه وایرلس خوابگاه نرجس98 (Infrastructure)

  سمیه صفایی (0829442571)

  اصلاح ساختار شبکه وایرلس خوابگاه نرجس98
  در سال 98 ارتباط وایرلس خوابگاه نرجس به مشکل خورده بود و دچار قطع و وصلی های مکرر می شدند
  با بررسی بعمل آمده مشخص شد که رادیو واحد مشکل دار است
  با هماهنگی با پیمانکار رادیو تعویض و مشکل حل شد
  در اواخر سال ارتباط اکسس پوینت های خوابگاه نرجس به مشکل خورده بود که با بررسی بعمل آمده و تست های انجام شده مشخص شد مشکل از سوییچ خوابگاه می باشد
  سوییچی به عنوان بک آپ تهیه شد توسط مهندس ره آموز کانفیگ در محل قرار داده شد و مشکل حل شد.
  سوییچ خود خوابگاه برای تعمیر به شرکت فرستاده شد
  پس از پیگیری انجام شده مشخص شد مشکل سخت افزاری و مربوط به مشکل دار شدن یکی از خازن ها بود،تعمیر انجام شد سوییچ برگردانده شد و پس از کانفیگ مجدد در مدار قرار داده شد.
  در حال حاضر مشکی وجود ندارد.

  13.54 ظهر | 8 مرداد 99