مانورهای امنیت سایبری 5051 و 5052 و 5053---98 (Cyber Security)

 • مسئول :
 • سمیه صفاییسمیه صفایی
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1398/11/1
  • تخمین پایان : 1398/11/29
  • پایان به موقع : 1398/11/29
  • مدت زمان تخمین : 28 روز
  • روز های کاری : 19 روز
  • مدت زمان اجرا : 28 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 90 ساعت/نفر
  • احمد باقری پهلوانلو : 1 ساعت/نفر
  • سمیه صفایی : 1 ساعت/نفر
  • بابک شهسوار : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  مانورهای امنیت سایبری 5051 و 5052 و 5053---98
  در سال 98 مانور امنیت سایبری جهت کلیه واحدهای تابعه انجام شد
  در این مانور اطلاعاتی از واحد ها دریافت می شد (اطلاعات سیستم های مستقر در هر واحد-رنج IPها-اطلاعات مربوط به نقشه Visio ) و وضعیت کنسول آنتی ویروس بررسی می شد
  که با همکاری سایر همکاران این امر به انجام رسید
  در نهایت اطلاعات واصله جمع بندی شدو نتیجه ارزیابی هر واحد توسط نامه اداری ارسال شد.
  و راهنمایی های لازم در خصوص نحوه رفع مشکلات به همکاران ارائه شد.
  1399/5/8چهارشنبه - ساعت ١٤:٤
  #38081
  1(بسته شده) 1399/5/8 14:04:44 - 38081#
  • اقدامات :
  • مانورهای امنیت سایبری 5051 و 5052 و 5053---98 (Cyber Security)

  سمیه صفایی (0829442571)

  مانورهای امنیت سایبری 5051 و 5052 و 5053---98
  در سال 98 مانور امنیت سایبری جهت کلیه واحدهای تابعه انجام شد
  در این مانور اطلاعاتی از واحد ها دریافت می شد (اطلاعات سیستم های مستقر در هر واحد-رنج IPها-اطلاعات مربوط به نقشه Visio ) و وضعیت کنسول آنتی ویروس بررسی می شد
  که با همکاری سایر همکاران این امر به انجام رسید
  در نهایت اطلاعات واصله جمع بندی شدو نتیجه ارزیابی هر واحد توسط نامه اداری ارسال شد.
  و راهنمایی های لازم در خصوص نحوه رفع مشکلات به همکاران ارائه شد.

  14.4 ظهر | 8 مرداد 99