ارتقاء منابع سروری دیتاسنتر مرکزی دانشگاه98 (Infrastructure)

 • مسئول :
 • حامد ره اموزحامد ره اموز
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1398/6/1
  • تخمین پایان : 1398/6/20
  • پایان به موقع : 1398/6/20
  • مدت زمان تخمین : 19 روز
  • روز های کاری : 13 روز
  • مدت زمان اجرا : 19 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 50 ساعت/نفر
  • حامد ره اموز : 1 ساعت/نفر
  • احمد باقری پهلوانلو : 1 ساعت/نفر
  • سمیه صفایی : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  تهیه پارت نامبر معتبر و همچنین برسی اصالت کالا
  1399/5/13دوشنبه - ساعت ٩:٢٧
  چی؟
  1399/5/13دوشنبه - ساعت ٩:٣٦
  #38324
  1(بسته شده) 1399/5/13 09:27:45 - 38324#
  • اقدامات :
  • ارتقاء منابع سروری دیتاسنتر مرکزی دانشگاه98 (Infrastructure)

  حامد ره اموز (0681919477)

  تهیه پارت نامبر معتبر و همچنین برسی اصالت کالا

  9.27 صبح | 13 مرداد 99