عقد قرارداد جهت اتصال 15 مرکز بهداشتی روستایی در نقاط دور افتاده استان به شبکه دانشگاه98 (Infrastructure)

 • مسئول :
 • احمد باقری پهلوانلواحمد باقری پهلوانلو
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1398/4/1
  • تخمین پایان : 1398/10/25
  • پایان به موقع : 1398/10/25
  • مدت زمان تخمین : 207 روز
  • روز های کاری : 141 روز
  • مدت زمان اجرا : 207 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 70 ساعت/نفر
  • احمد باقری پهلوانلو : 1 ساعت/نفر
  • سمیه صفایی : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  در خصوص اقدام "عقد قرارداد جهت اتصال 15 مرکز بهداشتی روستایی در نقاط دور افتاده استان به شبکه دانشگاه" کلیه پیگیری های لازم صورت پذیرفت و تعدا 15 نقطه با استفاده از VPLN L3 و با سرعت 1 مگابیت در ثانیه با هزینه ماهیانه 80 هزار تومان برای هر نقطه، به شبکه دانشگاه و از طریق شبکه سراسری های وب صورت پذیرفت.1399/5/11شنبه - ساعت ١٢:٢٢
  #38203
  1(بسته شده) 1399/5/11 12:22:42 - 38203#
  • اقدامات :
  • عقد قرارداد جهت اتصال 15 مرکز بهداشتی روستایی در نقاط دور افتاده استان به شبکه دانشگاه98 (Infrastructure)

  احمد باقری پهلوانلو (0682420271)

  در خصوص اقدام "عقد قرارداد جهت اتصال 15 مرکز بهداشتی روستایی در نقاط دور افتاده استان به شبکه دانشگاه" کلیه پیگیری های لازم صورت پذیرفت و تعدا 15 نقطه با استفاده از VPLN L3 و با سرعت 1 مگابیت در ثانیه با هزینه ماهیانه 80 هزار تومان برای هر نقطه، به شبکه دانشگاه و از طریق شبکه سراسری های وب صورت پذیرفت.

  12.22 ظهر | 11 مرداد 99