اصلاح ساختار شبکه دانشکده بهداشت و پزشکی98 (دانشکده پزشکی)

 • مسئول :
 • سمیه صفاییسمیه صفایی
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1398/5/1
  • تخمین پایان : 1398/5/30
  • پایان به موقع : 1398/5/30
  • مدت زمان تخمین : 29 روز
  • روز های کاری : 20 روز
  • مدت زمان اجرا : 29 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 110 ساعت/نفر
  • حامد ره اموز : 1 ساعت/نفر
  • احمد باقری پهلوانلو : 1 ساعت/نفر
  • سمیه صفایی : 1 ساعت/نفر
  • بابک شهسوار : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  - در دانشکده بهداشت سرویس DHCP روی سوییچ تنظیم شده بود که در مواردی باعث ایجاد مشکل می شد بنابراین سروری جهت ارائه سرویس DHCPاختصاص داده شد .
  - تعداد زیادی هاب سوییچ در مجموعه استفاده شده بود که باعث بروز مشکلاتی شده بود که طی چند جلسه توسط کادر شبکه و زیرساخت شبکه بندی آن مجموعه مورد تحلیل قرار گرفت و پس از آن در توپولوژی و کابل کشی آن مجموعه (با پیگیری های خانم مهندس نادری) اصلاحاتی انجام شد.
  - در مجموعه دانشکده بهداشت به دلیل نارضایتی هایی که وجود داشت بازدید بعمل آمد و بنا بر تعویض ویندوز رایانه های مشکل دار شد.
  طی این پروسه Computer name ها نیز طبق الگوی استاندارد انجام شد.
  -طی مانوری از یک صبح تا شب کلیه ویندوز های مربوط به سایت های آموزشی و پژوهشی تعویض شدند و نرم افزارها مجددا نصب شدند
  -کنسول آنتی ویروس آن واحد به آخرین نسخه آپگرید شد و نسخه جدید به کلاینت ها اعمال شد.
  ...............................
  - در دانشکده پزشکی نیز اصلاحاتی در خصوص سوئیچینگ و همچنین اعمال شد.
  - سیستم های مشکل دار تعویض ویندوز شدند و طی این پروسه Computer name ها نیز طبق الگوی استاندارد انجام شد.
  - وضعیت آنتی ویروس ساماندهی شد و کلیه کلاینت ها به آخرین ورژن آپگرید شدند.
  -

  1399/5/8چهارشنبه - ساعت ٢٠:٥٣
  #38088
  1(بسته شده) 1399/5/8 20:53:08 - 38088#
  • اقدامات :
  • اصلاح ساختار شبکه دانشکده بهداشت و پزشکی98 (دانشکده پزشکی)

  سمیه صفایی (0829442571)

  - در دانشکده بهداشت سرویس DHCP روی سوییچ تنظیم شده بود که در مواردی باعث ایجاد مشکل می شد بنابراین سروری جهت ارائه سرویس DHCPاختصاص داده شد .
  - تعداد زیادی هاب سوییچ در مجموعه استفاده شده بود که باعث بروز مشکلاتی شده بود که طی چند جلسه توسط کادر شبکه و زیرساخت شبکه بندی آن مجموعه مورد تحلیل قرار گرفت و پس از آن در توپولوژی و کابل کشی آن مجموعه (با پیگیری های خانم مهندس نادری) اصلاحاتی انجام شد.
  - در مجموعه دانشکده بهداشت به دلیل نارضایتی هایی که وجود داشت بازدید بعمل آمد و بنا بر تعویض ویندوز رایانه های مشکل دار شد.
  طی این پروسه Computer name ها نیز طبق الگوی استاندارد انجام شد.
  -طی مانوری از یک صبح تا شب کلیه ویندوز های مربوط به سایت های آموزشی و پژوهشی تعویض شدند و نرم افزارها مجددا نصب شدند
  -کنسول آنتی ویروس آن واحد به آخرین نسخه آپگرید شد و نسخه جدید به کلاینت ها اعمال شد.
  ...............................
  - در دانشکده پزشکی نیز اصلاحاتی در خصوص سوئیچینگ و همچنین اعمال شد.
  - سیستم های مشکل دار تعویض ویندوز شدند و طی این پروسه Computer name ها نیز طبق الگوی استاندارد انجام شد.
  - وضعیت آنتی ویروس ساماندهی شد و کلیه کلاینت ها به آخرین ورژن آپگرید شدند.
  -

  20.53 ظهر | 8 مرداد 99