اصلاح کلی ساختار سوچینگ دانشگاه 98 (Infrastructure)

 • مسئول :
 • حامد ره اموزحامد ره اموز
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1398/4/1
  • تخمین پایان : 1398/6/29
  • پایان به موقع : 1398/6/29
  • مدت زمان تخمین : 90 روز
  • روز های کاری : 60 روز
  • مدت زمان اجرا : 90 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 80 ساعت/نفر
  • حامد ره اموز : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  اصلاح کلی ساختار سوچینگ دانشگاه 98
  1399/5/8چهارشنبه - ساعت ١١:٣٦
  #38027
  اصلاح کلی ساختار سوچینگ دانشگاه 1399/5/8چهارشنبه - ساعت ١٢:٩
  #38063
  1(بسته شده) 1399/5/8 11:36:31 - 38027#
  • اقدامات :
  • اصلاح کلی ساختار سوچینگ دانشگاه 98 (Infrastructure)

  حامد ره اموز (0681919477)

  اصلاح کلی ساختار سوچینگ دانشگاه 98

  11.36 صبح | 8 مرداد 99
  2(بسته شده) 1399/5/8 12:09:28 - 38063#
  • اقدامات :
  • اصلاح کلی ساختار سوچینگ دانشگاه 98 (Infrastructure)

  حامد ره اموز (0681919477)

  اصلاح کلی ساختار سوچینگ دانشگاه

  12.9 ظهر | 8 مرداد 99