پشتیبانی و نگهداری زیرساخت 24 ساعته 7 روز --98 (Infrastructure)

 • مسئول :
 • حامد ره اموزحامد ره اموز
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1398/1/1
  • تخمین پایان : 1398/12/29
  • پایان به موقع : 1398/12/29
  • مدت زمان تخمین : 364 روز
  • روز های کاری : 239 روز
  • مدت زمان اجرا : 364 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 1000 ساعت/نفر
  • حامد ره اموز : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  پشتیبانی و نگهداری زیرساخت 24 ساعته 7 روز --98
  1399/5/8چهارشنبه - ساعت ١١:٣٧
  #38028
  1399/5/11شنبه - ساعت ٧:٤٢
  #38116
  1(بسته شده) 1399/5/8 11:37:14 - 38028#
  • اقدامات :
  • پشتیبانی و نگهداری زیرساخت 24 ساعته 7 روز --98 (Infrastructure)

  حامد ره اموز (0681919477)

  پشتیبانی و نگهداری زیرساخت 24 ساعته 7 روز --98

  11.37 صبح | 8 مرداد 99
  2(بسته شده) 1399/5/11 07:42:49 - 38116#
  • اقدامات :
  • پشتیبانی و نگهداری زیرساخت 24 ساعته 7 روز --98 (Infrastructure)

  حامد ره اموز (0681919477)

  7.42 صبح | 11 مرداد 99