طراحی پیاده سازی vpn دانشگاه بر بستر open vpn--98 (Infrastructure)

 • مسئول :
 • حامد ره اموزحامد ره اموز
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1398/5/1
  • تخمین پایان : 1398/5/25
  • پایان به موقع : 1398/5/25
  • مدت زمان تخمین : 24 روز
  • روز های کاری : 16 روز
  • مدت زمان اجرا : 24 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 30 ساعت/نفر
  • حامد ره اموز : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  سلام اجرای open vpn1399/5/11شنبه - ساعت ٧:٤١
  #38114
  1(بسته شده) 1399/5/11 07:41:02 - 38114#
  • اقدامات :
  • طراحی پیاده سازی vpn دانشگاه بر بستر open vpn--98 (Infrastructure)

  حامد ره اموز (0681919477)

  سلام اجرای open vpn

  7.41 صبح | 11 مرداد 99