اجرای خوابگاه الزهرا 97 (خوابگاه ها)

 • مسئول :
 • حامد ره اموزحامد ره اموز
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1397/2/1
  • تخمین پایان : 1397/2/25
  • پایان با تاخیر : 1399/5/8
  • مدت زمان تخمین : 24 روز
  • روز های کاری : 18 روز
  • مدت زمان اجرا : 830 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 30 ساعت/نفر
  • حامد ره اموز : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  اجرای خوابگاه الزهرا 971399/5/8چهارشنبه - ساعت ١١:٥١
  #38057
  1(بسته شده) 1399/5/8 11:51:08 - 38057#
  • اقدامات :
  • اجرای خوابگاه الزهرا 97 (خوابگاه ها)

  حامد ره اموز (0681919477)

  اجرای خوابگاه الزهرا 97

  11.51 صبح | 8 مرداد 99