طراحی پیاده سازی سیستم بک اپ گیری کلیه بیمارستانها97 (معاونت درمان)

 • مسئول :
 • حامد ره اموزحامد ره اموز
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1397/2/1
  • تخمین پایان : 1397/2/25
  • پایان به موقع : 1397/2/25
  • مدت زمان تخمین : 24 روز
  • روز های کاری : 18 روز
  • مدت زمان اجرا : 24 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 100 ساعت/نفر
  • حامد ره اموز : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  طراحی پیاده سازی سیستم بک اپ گیری کلیه بیمارستانها971399/5/8چهارشنبه - ساعت ١١:٤٨
  #38050
  1(بسته شده) 1399/5/8 11:48:18 - 38050#
  • اقدامات :
  • طراحی پیاده سازی سیستم بک اپ گیری کلیه بیمارستانها97 (معاونت درمان)

  حامد ره اموز (0681919477)

  طراحی پیاده سازی سیستم بک اپ گیری کلیه بیمارستانها97

  11.48 صبح | 8 مرداد 99