نصب ریموت سامانه پکس رفسنجانی97 (بیمارستان هاشمی رفسنجانی)

 • مسئول :
 • حامد ره اموزحامد ره اموز
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1397/7/1
  • تخمین پایان : 1397/7/25
  • پایان به موقع : 1397/7/25
  • مدت زمان تخمین : 24 روز
  • روز های کاری : 19 روز
  • مدت زمان اجرا : 24 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 40 ساعت/نفر
  • حامد ره اموز : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  نصب ریموت سامانه پکس رفسنجانی971399/5/8چهارشنبه - ساعت ١١:٥٠
  #38056
  1(بسته شده) 1399/5/8 11:50:33 - 38056#
  • اقدامات :
  • نصب ریموت سامانه پکس رفسنجانی97 (بیمارستان هاشمی رفسنجانی)

  حامد ره اموز (0681919477)

  نصب ریموت سامانه پکس رفسنجانی97

  11.50 صبح | 8 مرداد 99