نصب ریموت سامانه پکس امام حسن97 (بیمارستان امام حسن (ع))

 • مسئول :
 • حامد ره اموزحامد ره اموز
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1397/6/15
  • تخمین پایان : 1397/6/25
  • پایان به موقع : 1397/6/25
  • مدت زمان تخمین : 10 روز
  • روز های کاری : 7 روز
  • مدت زمان اجرا : 10 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 40 ساعت/نفر
  • حامد ره اموز : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  نصب ریموت سامانه پکس امام حسن1399/5/8چهارشنبه - ساعت ١١:٤٥
  #38044
  1(بسته شده) 1399/5/8 11:45:34 - 38044#
  • اقدامات :
  • نصب ریموت سامانه پکس امام حسن97 (بیمارستان امام حسن (ع))

  حامد ره اموز (0681919477)

  نصب ریموت سامانه پکس امام حسن

  11.45 صبح | 8 مرداد 99