اصلاح ساختار سویچیگ بیمارستان امام خمینی97 (بیمارستان امام خیمنی (ره))

 • مسئول :
 • حامد ره اموزحامد ره اموز
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1397/4/1
  • تخمین پایان : 1397/4/25
  • پایان به موقع : 1397/4/25
  • مدت زمان تخمین : 24 روز
  • روز های کاری : 17 روز
  • مدت زمان اجرا : 24 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 40 ساعت/نفر
  • حامد ره اموز : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  اصلاح ساختار سویچیگ بیمارستان امام خمینی1399/5/8چهارشنبه - ساعت ١١:٤٩
  #38053
  1(بسته شده) 1399/5/8 11:49:43 - 38053#
  • اقدامات :
  • اصلاح ساختار سویچیگ بیمارستان امام خمینی97 (بیمارستان امام خیمنی (ره))

  حامد ره اموز (0681919477)

  اصلاح ساختار سویچیگ بیمارستان امام خمینی

  11.49 صبح | 8 مرداد 99