اصلاح ساختار سویچیگ بیمارستان بنت الهدی96 (بیمارستان بنت الهدی)

 • مسئول :
 • حامد ره اموزحامد ره اموز
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1396/9/1
  • تخمین پایان : 1396/9/30
  • پایان به موقع : 1396/9/30
  • مدت زمان تخمین : 29 روز
  • روز های کاری : 19 روز
  • مدت زمان اجرا : 29 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 40 ساعت/نفر
  • حامد ره اموز : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  اصلاح ساختار سویچیگ بیمارستان بنت الهدی961399/5/8چهارشنبه - ساعت ١١:٤٤
  #38042
  1(بسته شده) 1399/5/8 11:44:26 - 38042#
  • اقدامات :
  • اصلاح ساختار سویچیگ بیمارستان بنت الهدی96 (بیمارستان بنت الهدی)

  حامد ره اموز (0681919477)

  اصلاح ساختار سویچیگ بیمارستان بنت الهدی96

  11.44 صبح | 8 مرداد 99