اصلاح ساختار سویچیگ بیمارستان امام رضا (بیمارستان امام رضا (ع))

 • مسئول :
 • حامد ره اموزحامد ره اموز
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1396/7/2
  • تخمین پایان : 1396/7/20
  • پایان به موقع : 1396/7/20
  • مدت زمان تخمین : 18 روز
  • روز های کاری : 12 روز
  • مدت زمان اجرا : 18 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 40 ساعت/نفر
  • حامد ره اموز : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  اصلاح ساختار سویچیگ بیمارستان امام رضا1399/5/8چهارشنبه - ساعت ١١:٤٢
  #38039
  1(بسته شده) 1399/5/8 11:42:59 - 38039#
  • اقدامات :
  • اصلاح ساختار سویچیگ بیمارستان امام رضا (بیمارستان امام رضا (ع))

  حامد ره اموز (0681919477)

  اصلاح ساختار سویچیگ بیمارستان امام رضا

  11.42 صبح | 8 مرداد 99