اجرا پیاده سازی سیستم های بک اپ رفسنجانی 96 (بیمارستان هاشمی رفسنجانی)

 • مسئول :
 • حامد ره اموزحامد ره اموز
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1396/6/25
  • تخمین پایان : 1396/7/10
  • پایان به موقع : 1396/7/10
  • مدت زمان تخمین : 16 روز
  • روز های کاری : 11 روز
  • مدت زمان اجرا : 16 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 50 ساعت/نفر
  • حامد ره اموز : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  اجرا پیاده سازی سیستم های بک اپ رفسنجانی1399/5/8چهارشنبه - ساعت ١١:٤٧
  #38048
  1(بسته شده) 1399/5/8 11:47:27 - 38048#
  • اقدامات :
  • اجرا پیاده سازی سیستم های بک اپ رفسنجانی 96 (بیمارستان هاشمی رفسنجانی)

  حامد ره اموز (0681919477)

  اجرا پیاده سازی سیستم های بک اپ رفسنجانی

  11.47 صبح | 8 مرداد 99