راه اندازی اکانتینگ دانشگاه (ارائه طرح، انتخاب پیامانکار و اجرا) (Infrastructure)

 • مسئول :
 • حامد ره اموزحامد ره اموز
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1396/3/1
  • تخمین پایان : 1396/4/20
  • پایان به موقع : 1396/4/20
  • مدت زمان تخمین : 50 روز
  • روز های کاری : 33 روز
  • مدت زمان اجرا : 50 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 100 ساعت/نفر
  • حامد ره اموز : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  راه اندازی اکانتینگ دانشگاه (ارائه طرح، انتخاب پیامانکار و اجرا)
  1399/5/8چهارشنبه - ساعت ١١:٣٨
  #38031
  راه اندازی اکانتینگ دانشگاه (ارائه طرح، انتخاب پیامانکار و اجرا)
  1399/5/8چهارشنبه - ساعت ١١:٤١
  #38037
  1(بسته شده) 1399/5/8 11:38:40 - 38031#
  • اقدامات :
  • راه اندازی اکانتینگ دانشگاه (ارائه طرح، انتخاب پیامانکار و اجرا) (Infrastructure)

  حامد ره اموز (0681919477)

  راه اندازی اکانتینگ دانشگاه (ارائه طرح، انتخاب پیامانکار و اجرا)

  11.38 صبح | 8 مرداد 99
  2(بسته شده) 1399/5/8 11:41:56 - 38037#
  • اقدامات :
  • راه اندازی اکانتینگ دانشگاه (ارائه طرح، انتخاب پیامانکار و اجرا) (Infrastructure)

  حامد ره اموز (0681919477)

  راه اندازی اکانتینگ دانشگاه (ارائه طرح، انتخاب پیامانکار و اجرا)

  11.41 صبح | 8 مرداد 99