راه اندازی فایروال دانشگاه (ارائه طرح، انتخاب مشاور و اجرا)96 (Infrastructure)

 • مسئول :
 • حامد ره اموزحامد ره اموز
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1396/2/1
  • تخمین پایان : 1396/2/29
  • پایان به موقع : 1396/2/29
  • مدت زمان تخمین : 28 روز
  • روز های کاری : 19 روز
  • مدت زمان اجرا : 28 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 50 ساعت/نفر
  • حامد ره اموز : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  راه اندازی فایروال دانشگاه (ارائه طرح، انتخاب مشاور و اجرا)1399/5/8چهارشنبه - ساعت ١١:٣٨
  #38030
  1(بسته شده) 1399/5/8 11:38:12 - 38030#
  • اقدامات :
  • راه اندازی فایروال دانشگاه (ارائه طرح، انتخاب مشاور و اجرا) (Infrastructure)

  حامد ره اموز (0681919477)

  راه اندازی فایروال دانشگاه (ارائه طرح، انتخاب مشاور و اجرا)

  11.38 صبح | 8 مرداد 99