راه اندازی سایت ساختمان جدید دانشکده پزشکی97 (Infrastructure)

 • مسئول :
 • احمد باقری پهلوانلواحمد باقری پهلوانلو
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1397/4/1
  • تخمین پایان : 1397/4/25
  • پایان به موقع : 1397/4/25
  • مدت زمان تخمین : 24 روز
  • روز های کاری : 17 روز
  • مدت زمان اجرا : 24 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 50 ساعت/نفر
  • احمد باقری پهلوانلو : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  در خصوص " راه اندازی سایت ساختمان جدید دانشکده پزشکی" :
  1- تهیه لیست تجهیزات مورد نیاز
  2- ارائه نقشه نحوه چینش سیستمها
  3- برگزاری استعلام و انتخاب پیمانکار اجرای شبکه
  4- نصب و راه اندازی سیستمها
  5- هماهنگی جهت ارائه سرویس VDI از دیتاسنتر بیمارستان امام حسن(ع)
  1399/5/11شنبه - ساعت ١٢:١١
  #38199
  1(بسته شده) 1399/5/11 12:11:20 - 38199#
  • اقدامات :
  •    راه اندازی سایت ساختمان جدید دانشکده پزشکی97 (Infrastructure)

  احمد باقری پهلوانلو (0682420271)

  در خصوص " راه اندازی سایت ساختمان جدید دانشکده پزشکی" :
  1- تهیه لیست تجهیزات مورد نیاز
  2- ارائه نقشه نحوه چینش سیستمها
  3- برگزاری استعلام و انتخاب پیمانکار اجرای شبکه
  4- نصب و راه اندازی سیستمها
  5- هماهنگی جهت ارائه سرویس VDI از دیتاسنتر بیمارستان امام حسن(ع)

  12.11 ظهر | 11 مرداد 99