راه اندازی سرور آزمون مجازی دانشکده پزشکی و پرستاری و مامایی96 (Hardware)

 • مسئول :
 • احمد باقری پهلوانلواحمد باقری پهلوانلو
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1396/4/25
  • تخمین پایان : 1396/5/15
  • پایان به موقع : 1396/5/15
  • مدت زمان تخمین : 21 روز
  • روز های کاری : 16 روز
  • مدت زمان اجرا : 21 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 50 ساعت/نفر
  • احمد باقری پهلوانلو : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  در خصوص اقدام " راه اندازی سرور آزمون مجازی دانشکده پزشکی و پرستاری و مامایی" :
  1- پیگیری جهت تحویل سرور مورد نیاز از ستاد مرکزی دانشگاه.
  2- ارتقا سرور مذکور
  3- نصب و راه اندازی سامانه مذکور
  4- راه اندازی و برگزاری آزمونهای مربوطه
  1399/5/11شنبه - ساعت ١٢:٢٥
  #38204
  1(بسته شده) 1399/5/11 12:25:14 - 38204#
  • اقدامات :
  •   راه اندازی سرور آزمون مجازی دانشکده پزشکی و پرستاری و مامایی96 (Hardware)

  احمد باقری پهلوانلو (0682420271)

  در خصوص اقدام " راه اندازی سرور آزمون مجازی دانشکده پزشکی و پرستاری و مامایی" :
  1- پیگیری جهت تحویل سرور مورد نیاز از ستاد مرکزی دانشگاه.
  2- ارتقا سرور مذکور
  3- نصب و راه اندازی سامانه مذکور
  4- راه اندازی و برگزاری آزمونهای مربوطه

  12.25 ظهر | 11 مرداد 99