پشتیبانی و راهبری نرم افزار HIS بیمارستان بنت الهدی 98 (Technical Support)

 • مسئول :
 • سیما حسینی معصومسیما حسینی معصوم
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1398/1/1
  • تخمین پایان : 1398/12/29
  • پایان به موقع : 1398/12/29
  • مدت زمان تخمین : 364 روز
  • روز های کاری : 239 روز
  • مدت زمان اجرا : 364 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 170 ساعت/نفر
  • سیما حسینی معصوم : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  رفع هر گونه مشکل در نرم افزار his بیمارستان بنت الهدی از جمله مشکلات فراوان پس از زدن ورژن نرم افزار و .... بصورت 24 ساعته حدود 600 ساعت کاری در سال 981399/5/6دوشنبه - ساعت ١٠:٥٠
  #37756
  1(بسته شده) 1399/5/6 10:50:40 - 37756#
  • اقدامات :
  • پشتیبانی و راهبری نرم افزار HIS بیمارستان بنت الهدی 98 (پشتیبانی)

  سیما حسینی معصوم (0681804173)

  رفع هر گونه مشکل در نرم افزار his بیمارستان بنت الهدی از جمله مشکلات فراوان پس از زدن ورژن نرم افزار و .... بصورت 24 ساعته حدود 600 ساعت کاری در سال 98

  10.50 صبح | 6 مرداد 99