پشتیبانی و راهبری از سامانه احکام پرسنلی 98 (Technical Support)

 • مسئول :
 • نرگس پورجعفرنرگس پورجعفر
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1398/5/10
  • تخمین پایان : 1398/12/29
  • پایان به موقع : 1398/12/29
  • مدت زمان تخمین : 231 روز
  • روز های کاری : 154 روز
  • مدت زمان اجرا : 231 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 25 ساعت/نفر
  • سید سعید جوادی بیهقی : 1 ساعت/نفر
  • نرگس پورجعفر : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  پشتیبانی و راهبری از سامانه احکام پرسنلی با 20 ساعت کار در سال و 5 ساعت آنکالی1399/5/6دوشنبه - ساعت ٩:٤٦
  #37743
  1(بسته شده) 1399/5/6 09:46:13 - 37743#
  • اقدامات :
  • پشتیبانی و راهبری از سامانه احکام پرسنلی 98 (پشتیبانی)

  نرگس پورجعفر (0670116157)

  پشتیبانی و راهبری از سامانه احکام پرسنلی با 20 ساعت کار در سال و 5 ساعت آنکالی

  9.46 صبح | 6 مرداد 99