ایجاد آموزش های کاربردی همگانی بر روی سایت فاوا98 (سواد رایانه ای)

 • مسئول :
 • نرگس پورجعفرنرگس پورجعفر
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1398/5/5
  • تخمین پایان : 1398/12/29
  • پایان به موقع : 1398/12/29
  • مدت زمان تخمین : 236 روز
  • روز های کاری : 159 روز
  • مدت زمان اجرا : 236 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 40 ساعت/نفر
  • نرگس پورجعفر : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  ایجاد آموزش های کاربردی همگانی بر روی سایت فاوا با 40 ساعت کار در سال1399/5/6دوشنبه - ساعت ١١:٥١
  #37790
  1(بسته شده) 1399/5/6 11:51:34 - 37790#
  • اقدامات :
  • ایجاد آموزش های کاربردی همگانی بر روی سایت فاوا98 (آموزش و توانمند سازی)

  نرگس پورجعفر (0670116157)

  ایجاد آموزش های کاربردی همگانی بر روی سایت فاوا با 40 ساعت کار در سال

  11.51 صبح | 6 مرداد 99