همکاری در پروژه تحلیل و طراحی داشبورد دارویی98 (داشبورد سهم)

 • مسئول :
 • نرگس پورجعفرنرگس پورجعفر
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1398/6/2
  • تخمین پایان : 1398/7/1
  • پایان به موقع : 1398/7/1
  • مدت زمان تخمین : 30 روز
  • روز های کاری : 21 روز
  • مدت زمان اجرا : 30 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 70 ساعت/نفر
  • نرگس پورجعفر : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  همکاری در پروژه تحلیل و طراحی داشبورد دارویی با 70 ساعت کار1399/5/6دوشنبه - ساعت ٩:٤٢
  #37734
  1(بسته شده) 1399/5/6 09:42:17 - 37734#
  • اقدامات :
  • همکاری در پروژه تحلیل و طراحی داشبورد دارویی98 (داشبورد سهم)

  نرگس پورجعفر (0670116157)

  همکاری در پروژه تحلیل و طراحی داشبورد دارویی با 70 ساعت کار

  9.42 صبح | 6 مرداد 99