برنامه های آموزشی سال 1397 (سواد رایانه ای)

 • مسئول :
 • نرگس پورجعفرنرگس پورجعفر
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1397/1/1
  • تخمین پایان : 1397/7/20
  • پایان به موقع : 1397/7/20
  • مدت زمان تخمین : 205 روز
  • روز های کاری : 136 روز
  • مدت زمان اجرا : 205 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 65 ساعت/نفر
  • احسان حاتمی : 30 ساعت/نفر
  • سید سعید جوادی بیهقی : 15 ساعت/نفر
  • نرگس پورجعفر : 20 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  برگزاری دوره آموزشی سواد رایانه ای با 40 ساعت کار در سال1399/5/6دوشنبه - ساعت ٩:٤١
  #37733
  1(بسته شده) 1399/5/6 09:41:36 - 37733#
  • اقدامات :
  • برگزاری دوره آموزشی سواد رایانه ای97 (آموزش و توانمند سازی)

  نرگس پورجعفر (0670116157)

  برگزاری دوره آموزشی سواد رایانه ای با 40 ساعت کار در سال

  9.41 صبح | 6 مرداد 99