ایجاد آموزش های کاربردی همگانی بر روی سایت فاوا97 (سواد رایانه ای)

 • مسئول :
 • نرگس پورجعفرنرگس پورجعفر
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1397/1/1
  • تخمین پایان : 1397/7/20
  • پایان به موقع : 1397/7/20
  • مدت زمان تخمین : 205 روز
  • روز های کاری : 136 روز
  • مدت زمان اجرا : 205 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 30 ساعت/نفر
  • سید سعید جوادی بیهقی : 1 ساعت/نفر
  • نرگس پورجعفر : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  ایجاد آموزش های کاربردی همگانی بر روی سایت فاوا با 30 ساعت کار در سال1399/5/6دوشنبه - ساعت ٩:٤١
  #37730
  1(بسته شده) 1399/5/6 09:41:02 - 37730#
  • اقدامات :
  • ایجاد آموزش های کاربردی همگانی بر روی سایت فاوا97 (آموزش و توانمند سازی)

  نرگس پورجعفر (0670116157)

  ایجاد آموزش های کاربردی همگانی بر روی سایت فاوا با 30 ساعت کار در سال

  9.41 صبح | 6 مرداد 99