پشتیبانی و راهبری نرم فزار حقوق و دستمزد شاغلین 97 (پشتیبانی سامانه ها)

 • مسئول :
 • نرگس پورجعفرنرگس پورجعفر
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1397/1/1
  • تخمین پایان : 1397/7/20
  • پایان به موقع : 1397/7/20
  • مدت زمان تخمین : 205 روز
  • روز های کاری : 136 روز
  • مدت زمان اجرا : 205 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 70 ساعت/نفر
  • نرگس پورجعفر : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  پشتیبانی و راهبری نرم فزار حقوق و دستمزد شاغلین با 60 ساعت کا ردر سال و 10 ساعت آنکالی1399/5/6دوشنبه - ساعت ٩:٢٩
  #37710
  1(بسته شده) 1399/5/6 09:29:42 - 37710#
  • اقدامات :
  • پشتیبانی و راهبری نرم فزار حقوق و دستمزد شاغلین 97 (پشتیبانی)

  نرگس پورجعفر (0670116157)

  پشتیبانی و راهبری نرم فزار حقوق و دستمزد شاغلین با 60 ساعت کا ردر سال و 10 ساعت آنکالی

  9.29 صبح | 6 مرداد 99