ایجاد آموزش های کاربردی همگانی بر روی سایت فاوا-96 (سواد رایانه ای)

 • مسئول :
 • نرگس پورجعفرنرگس پورجعفر
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1396/1/1
  • تخمین پایان : 1396/12/29
  • پایان به موقع : 1396/12/29
  • مدت زمان تخمین : 364 روز
  • روز های کاری : 240 روز
  • مدت زمان اجرا : 364 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 100 ساعت/نفر
  • نرگس پورجعفر : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  ایجاد آموزش های کاربردی همگانی بر روی سایت فاوا با 100 ساعت کار در سال1399/5/6دوشنبه - ساعت ٩:٢٦
  #37705
  1(بسته شده) 1399/5/6 09:26:20 - 37705#
  • اقدامات :
  • ایجاد آموزش های کاربردی همگانی بر روی سایت فاوا-96 (آموزش و توانمند سازی)

  نرگس پورجعفر (0670116157)

  ایجاد آموزش های کاربردی همگانی بر روی سایت فاوا با 100 ساعت کار در سال

  9.26 صبح | 6 مرداد 99