راه اندازی گردش الکترونیکی احکام پرسنلی96 (نرم افزار)

 • مسئول :
 • نرگس پورجعفرنرگس پورجعفر
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1396/1/20
  • تخمین پایان : 1396/4/1
  • پایان به موقع : 1396/4/1
  • مدت زمان تخمین : 74 روز
  • روز های کاری : 50 روز
  • مدت زمان اجرا : 74 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 55 ساعت/نفر
  • سید سعید جوادی بیهقی : 1 ساعت/نفر
  • نرگس پورجعفر : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  راه اندازی گردش الکترونیکی احکام پرسنلی با 120 ساعت کار در هنگام راه اندازی و انجام تست های اولیه و سپس استفاده در تمامی واحدهای دانشگاه 5 ساعت آنکالی1399/5/6دوشنبه - ساعت ٩:٢٥
  #37703
  1(بسته شده) 1399/5/6 09:25:09 - 37703#
  • اقدامات :
  • راه اندازی گردش الکترونیکی احکام پرسنلی96 (نرم افزار)

  نرگس پورجعفر (0670116157)

  راه اندازی گردش الکترونیکی احکام پرسنلی با 120 ساعت کار در هنگام راه اندازی و انجام تست های اولیه و سپس استفاده در تمامی واحدهای دانشگاه 5 ساعت آنکالی

  9.25 صبح | 6 مرداد 99