راه اندازی سامانه نقل و انتقالات کارکنان96 (نرم افزار)

 • مسئول :
 • نرگس پورجعفرنرگس پورجعفر
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1396/5/1
  • تخمین پایان : 1396/6/1
  • پایان به موقع : 1396/6/1
  • مدت زمان تخمین : 31 روز
  • روز های کاری : 24 روز
  • مدت زمان اجرا : 31 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 75 ساعت/نفر
  • سید سعید جوادی بیهقی : 1 ساعت/نفر
  • نرگس پورجعفر : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  راه اندازی سامانه نقل و انتقالات کارکنان با 70 ساعت کار جهت راه اندازی و 5 ساعت آنکالی1399/5/6دوشنبه - ساعت ٩:٢٤
  #37702
  1(بسته شده) 1399/5/6 09:24:00 - 37702#
  • اقدامات :
  • راه اندازی سامانه نقل و انتقالات کارکنان96 (نرم افزار)

  نرگس پورجعفر (0670116157)

  راه اندازی سامانه نقل و انتقالات کارکنان با 70 ساعت کار جهت راه اندازی و 5 ساعت آنکالی

  9.24 صبح | 6 مرداد 99