راه اندازی سامانه نظر سنجی الکترونیکی96 (نرم افزار)

 • مسئول :
 • نرگس پورجعفرنرگس پورجعفر
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1396/3/1
  • تخمین پایان : 1396/3/30
  • پایان به موقع : 1396/3/30
  • مدت زمان تخمین : 29 روز
  • روز های کاری : 20 روز
  • مدت زمان اجرا : 29 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 30 ساعت/نفر
  • سید سعید جوادی بیهقی : 1 ساعت/نفر
  • نرگس پورجعفر : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  راه اندازی سامانه نظر سنجی الکترونیکی با 30 ساعت کار در سال1399/5/6دوشنبه - ساعت ٩:٢٣
  #37701
  1(بسته شده) 1399/5/6 09:23:23 - 37701#
  • اقدامات :
  • راه اندازی سامانه نظر سنجی الکترونیکی96 (نرم افزار)

  نرگس پورجعفر (0670116157)

  راه اندازی سامانه نظر سنجی الکترونیکی با 30 ساعت کار در سال

  9.23 صبح | 6 مرداد 99