پشتیبانی از سامانه های تحت شبکه دولت(صندوق های پستی اتوماسیون اداری فرزین ، سامن ، سناما ، پنجره ، خزانه داری کل کشور)-96 (پشتیبانی سامانه ها)

 • مسئول :
 • نرگس پورجعفرنرگس پورجعفر
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1396/1/6
  • تخمین پایان : 1396/12/29
  • پایان به موقع : 1396/12/29
  • مدت زمان تخمین : 359 روز
  • روز های کاری : 239 روز
  • مدت زمان اجرا : 359 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 40 ساعت/نفر
  • سید سعید جوادی بیهقی : 20 ساعت/نفر
  • نرگس پورجعفر : 20 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
   پشتیبانی از سامانه های تحت شبکه دولت(صندوق های پستی اتوماسیون اداری فرزین ، سامن ، سناما ، پنجره ، خزانه داری کل کشور) با 30 ساعت کار در سال و 5 ساعت آنکالی1399/5/6دوشنبه - ساعت ٩:٢٢
  #37700
  1(بسته شده) 1399/5/6 09:22:21 - 37700#
  • اقدامات :
  •  پشتیبانی از سامانه های تحت شبکه دولت(صندوق های پستی اتوماسیون اداری فرزین ، سامن ، سناما ، پنجره ، خزانه داری کل کشور)-96 (پشتیبانی سامانه ها)

  نرگس پورجعفر (0670116157)

   پشتیبانی از سامانه های تحت شبکه دولت(صندوق های پستی اتوماسیون اداری فرزین ، سامن ، سناما ، پنجره ، خزانه داری کل کشور) با 30 ساعت کار در سال و 5 ساعت آنکالی

  9.22 صبح | 6 مرداد 99