راه اندازی شبکه وایرلس مجتمع آموزش عالی سلامت شیروان96 (Infrastructure)

 • مسئول :
 • سمیه صفاییسمیه صفایی
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1396/5/1
  • تخمین پایان : 1396/6/29
  • پایان به موقع : 1396/6/29
  • مدت زمان تخمین : 59 روز
  • روز های کاری : 42 روز
  • مدت زمان اجرا : 59 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 20 ساعت/نفر
  • حامد ره اموز : 1 ساعت/نفر
  • احمد باقری پهلوانلو : 1 ساعت/نفر
  • سمیه صفایی : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  راه اندازی شبکه وایرلس مجتمع آموزش عالی سلامت شیروان96
  در سال 96 پیرو پروژه پیوستن به شبکه یکپارچه دانشگاه
  پیگیر تامین اعتبار جهت راه اندازی شبکه وایرلس مجتمع آموزش عالی سلامت و خوابگاه ها شدیم و پس از تامین اعتبار ،جهت خوابگاه های دختران،پسران و خود مجتمع آموزش عالی سلامت اکسس پوینت خریداری شد.
  جهت خوابگاه دختران از سوییچ مجتمع استفاده شدوجهت خوابگاه پسران علاوه بر اکسس پوینت سوییچ مدیریتی نیز خریداری شد.
  با پیمانکار هماهنگ شد تنظیمات لازم انجام شد و پیرو آن آموزش های لازم به پرسنل و دانشجویان جهت استفاده داده شد.
  1399/5/8چهارشنبه - ساعت ١٢:٣٠
  #38067
  1(بسته شده) 1399/5/8 12:30:54 - 38067#
  • اقدامات :
  • راه اندازی شبکه وایرلس مجتمع آموزش عالی سلامت شیروان96 (Infrastructure)

  سمیه صفایی (0829442571)

  راه اندازی شبکه وایرلس مجتمع آموزش عالی سلامت شیروان96
  در سال 96 پیرو پروژه پیوستن به شبکه یکپارچه دانشگاه
  پیگیر تامین اعتبار جهت راه اندازی شبکه وایرلس مجتمع آموزش عالی سلامت و خوابگاه ها شدیم و پس از تامین اعتبار ،جهت خوابگاه های دختران،پسران و خود مجتمع آموزش عالی سلامت اکسس پوینت خریداری شد.
  جهت خوابگاه دختران از سوییچ مجتمع استفاده شدوجهت خوابگاه پسران علاوه بر اکسس پوینت سوییچ مدیریتی نیز خریداری شد.
  با پیمانکار هماهنگ شد تنظیمات لازم انجام شد و پیرو آن آموزش های لازم به پرسنل و دانشجویان جهت استفاده داده شد.

  12.30 ظهر | 8 مرداد 99