راه اندازی سامانه تغذیه دانشجویان مجتمع آموزش عالی سلامت شیروان -96 (مرکز آمورش عالی سلامت شیروان)

 • مسئول :
 • سمیه صفاییسمیه صفایی
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1396/3/1
  • تخمین پایان : 1396/7/29
  • پایان به موقع : 1396/7/29
  • مدت زمان تخمین : 152 روز
  • روز های کاری : 101 روز
  • مدت زمان اجرا : 152 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 100 ساعت/نفر
  • سمیه صفایی : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  با توجه به راه اندازی سامانه تغذیه جهت دانشجویان اقدامات ذیل صورت گرفت:
  1- ابتدا آمارهای لازم به فاوا معاونت دانشجویی(آقای مهندس حیدرپور) داده شد.
  2-کاربری در سامانه تغذیه جهت اینجانب ایجاد شد و پروسه تعریف مشخصات کلیه دانشجویان صورت گرفت
  3- اقدامات لازم جهت صدور کارت تغذیه با هماهنگی معاونت دانشجویی صورت گرفت
  4- آموزش های لازم به دانشجویان در خصوص نحوه کار با سامانه و رزو وعده های غذایی انجام شد.
  5- به مدت یک ماه هنگام توزیع وعده های غذایی(ناهار و شام و صبحانه) در سلف دانشکده حاضر میشدم جهت بررسی ،رفع مشکلات کار و توجیه دانشجویان و بررسی آمار نهایی دستی و اتوماسیونی با مسئول آشپزخانه.
  6-پس از روال شدن همه کارها و رفع مشکلات موجود سامانه تحویل واحد دانشجویی فرهنگی و مسئول سلف سرویس داده شد
  1399/5/8چهارشنبه - ساعت ١٤:٤٣
  #38084
  1(بسته شده) 1399/5/8 14:43:26 - 38084#
  • اقدامات :
  • راه اندازی سامانه تغذیه دانشجویان مجتمع آموزش عالی سلامت شیروان -96 (مرکز آمورش عالی سلامت شیروان)

  سمیه صفایی (0829442571)

  با توجه به راه اندازی سامانه تغذیه جهت دانشجویان اقدامات ذیل صورت گرفت:
  1- ابتدا آمارهای لازم به فاوا معاونت دانشجویی(آقای مهندس حیدرپور) داده شد.
  2-کاربری در سامانه تغذیه جهت اینجانب ایجاد شد و پروسه تعریف مشخصات کلیه دانشجویان صورت گرفت
  3- اقدامات لازم جهت صدور کارت تغذیه با هماهنگی معاونت دانشجویی صورت گرفت
  4- آموزش های لازم به دانشجویان در خصوص نحوه کار با سامانه و رزو وعده های غذایی انجام شد.
  5- به مدت یک ماه هنگام توزیع وعده های غذایی(ناهار و شام و صبحانه) در سلف دانشکده حاضر میشدم جهت بررسی ،رفع مشکلات کار و توجیه دانشجویان و بررسی آمار نهایی دستی و اتوماسیونی با مسئول آشپزخانه.
  6-پس از روال شدن همه کارها و رفع مشکلات موجود سامانه تحویل واحد دانشجویی فرهنگی و مسئول سلف سرویس داده شد

  14.43 ظهر | 8 مرداد 99