نیاز سنجی و کارشناسی جهت خرید تجهیزات مورد نیاز اتصال شبکه بهداشت شیروان به شبکه یکپارچه دانشگاه-96 (شبکه بهداشت و درمان شیروان)

 • مسئول :
 • سمیه صفاییسمیه صفایی
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1396/1/1
  • تخمین پایان : 1396/6/29
  • پایان به موقع : 1396/6/29
  • مدت زمان تخمین : 183 روز
  • روز های کاری : 120 روز
  • مدت زمان اجرا : 183 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 40 ساعت/نفر
  • احمد باقری پهلوانلو : 1 ساعت/نفر
  • سمیه صفایی : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  نیاز سنجی و کارشناسی جهت خرید تجهیزات مورد نیاز اتصال شبکه بهداشت شیروان به شبکه یکپارچه دانشگاه-96
  از سال 95 پیگیر تامین اعتبار جهت خرید تجهیزات به منظور اتصال شبکه بهداشت شیروان به شبکه یکپارچه دانشگاه بودیم و در سال پس از پیگیری های فراوان و رایزنی های انجام شده در سال 96 تامین اعتبار انجام شد
  با همکاران زیرساخت در خصوص استعلام مدل تجهیزات هماهنگی لازم انجام شد
  سوییچ های مدیریتی خریداری شد و پیگیری جهت تامین اعتبار به منظور احداث لینک های رادیویی و در نهایت برقراری لینک ارتباطی با دانشگاه انجام گردید.
  1399/5/8چهارشنبه - ساعت ١٣:٥
  #38074
  1(بسته شده) 1399/5/8 13:05:17 - 38074#
  • اقدامات :
  • نیاز سنجی و کارشناسی جهت خرید تجهیزات مورد نیاز اتصال شبکه بهداشت شیروان به شبکه یکپارچه دانشگاه-96 (شبکه بهداشت و درمان شیروان)

  سمیه صفایی (0829442571)

  نیاز سنجی و کارشناسی جهت خرید تجهیزات مورد نیاز اتصال شبکه بهداشت شیروان به شبکه یکپارچه دانشگاه-96
  از سال 95 پیگیر تامین اعتبار جهت خرید تجهیزات به منظور اتصال شبکه بهداشت شیروان به شبکه یکپارچه دانشگاه بودیم و در سال پس از پیگیری های فراوان و رایزنی های انجام شده در سال 96 تامین اعتبار انجام شد
  با همکاران زیرساخت در خصوص استعلام مدل تجهیزات هماهنگی لازم انجام شد
  سوییچ های مدیریتی خریداری شد و پیگیری جهت تامین اعتبار به منظور احداث لینک های رادیویی و در نهایت برقراری لینک ارتباطی با دانشگاه انجام گردید.

  13.5 ظهر | 8 مرداد 99