پشتیبانی موارد مربوط به فاوا (شبکه بهداشت و درمان شیروان)

 • مسئول :
 • سمیه صفاییسمیه صفایی
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1396/1/1
  • تخمین پایان : 1396/12/29
  • پایان به موقع : 1396/12/29
  • مدت زمان تخمین : 364 روز
  • روز های کاری : 240 روز
  • مدت زمان اجرا : 364 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 560 ساعت/نفر
  • سمیه صفایی : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  پشتیبانی حوزه فاوا در شبکه بهداشت و درمان شیروان در سال 1396 1399/5/8چهارشنبه - ساعت ٢٠:٣٢
  #38087
  1(بسته شده) 1399/5/8 20:32:44 - 38087#
  • اقدامات :
  • پشتیبانی موارد مربوط به فاوا (شبکه بهداشت و درمان شیروان)

  سمیه صفایی (0829442571)

  پشتیبانی حوزه فاوا در شبکه بهداشت و درمان شیروان در سال 1396

  20.32 ظهر | 8 مرداد 99