مانور سایبری سال 98 (Cyber Security)

 • مسئول :
 • احسان حاتمیاحسان حاتمی
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1398/9/26
  • تخمین پایان : 1398/9/27
  • پایان به موقع : 1398/9/27
  • مدت زمان تخمین : 1 روز
  • روز های کاری : 2 روز
  • مدت زمان اجرا : 1 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 15 ساعت/نفر
  • احسان حاتمی : 1 ساعت/نفر
  • سید سعید جوادی بیهقی : 1 ساعت/نفر
  • احمد باقری پهلوانلو : 1 ساعت/نفر
  • بابک شهسوار : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  گام سوم
  با توجه به محرمانه بودن نقشه شبکه - لطفا نقشه شبکه واحد زیر مجموعه خود را در قالب ویزیو به اتوماسیون مهندس شهسوار پیام نمایند( بهمراه آخرین آپدیت و تغییرات)
  1398/8/27دوشنبه - ساعت ١٦:٥٥
  سلام لطفا گام اول و دوم هم ارسال نماید
  1398/8/27دوشنبه - ساعت ١٧:٠
  گام اول خاموش کردن اکسس ها
  گام دوم حضور و غیاب
  1398/8/27دوشنبه - ساعت ١٧:٣
  نامه ارسالی به کلیه واحدهای دانشگاه در خصوص ارسال نقشه شبکه 1398/8/27دوشنبه - ساعت ١٧:١٦
  ضمنا کلاس های کار با نرم افزار Microsoft visio توسط خانم مهندس صفایی قبلا برگزار شده است 1398/8/27دوشنبه - ساعت ١٧:٢٨
  در صورت عدم ارسال نقشه مناسب برابر با مقررات و قوانین اداری برخورد خواهد شد 1398/8/27دوشنبه - ساعت ١٧:٣٤
  سلام نقشه شبکه از طریق اتوماسیون اداری ارسال شد، 1398/8/27دوشنبه - ساعت ١٧:٤٠
  ساعت 17:50 همچنان در حال برگزاری عملیات سایبری1398/8/27دوشنبه - ساعت ١٧:٥٥
  سلام نقشه شبکه بصورت پیام اتوماسیون ارسال گردید.1398/8/27دوشنبه - ساعت ١٧:٥٦
  با سلام وخدا قوت به همکاران محترم
  فایل ضمیمه از طریق پیام اتوماسیون به حضور ارسال گردید.
  1398/8/27دوشنبه - ساعت ١٨:٢٩
  با سلام و خسته نباشید خدمت همکاران محترم و ضمن تشکر از دوستانی که فرم و نقشه شبکه را ارسال نمودند.
  بقیه همکارانی که تا کنون موارد درخواستی را ارسال نکرده اند تا ساعت 12 سه شنبه 98/8/28 فرم مربوطه و نقشه شبکه در قالب Visio ( همراه با اعمال آخرین تغییرات) ارسال نمایند.
  در صورت عدم ارسال موارد درخواستی، عواقب به عهده خود شخص می باشد.
  1398/8/27دوشنبه - ساعت ١٨:٣٦
  همکارانی محترم میتونن تشریف ببرند1398/8/27دوشنبه - ساعت ١٨:٣٨
  برای کسانی که در مهلت مقرر ارسال نکنند به صورت قانونی برخورد خواهد شد(گلایه مند نشوند دوستان)1398/8/27دوشنبه - ساعت ١٨:٣٩
  خداقوت...........
  1398/8/27دوشنبه - ساعت ١٨:٥٣
  خداقوت .............
  1398/8/27دوشنبه - ساعت ١٨:٥٦
  سلام ,فایل اتوماسیون گردید
  با تشکر و خسته نباشید خدمت همکاران
  1398/8/27دوشنبه - ساعت ٢٠:١٣
  به من مربوط نیست 1398/8/27دوشنبه - ساعت ٢١:٨
  خداقوت1398/8/27دوشنبه - ساعت ٢١:١٦
  سس سلام قبلا ارسال شده است
  1398/8/28سه شنبه - ساعت ٧:٥٢
  سح فایل Visio قبلا توسط حراست اداره بصورت محرمانه ارسال شده است، مجدد از طریق اتوماسیون ارسال گردید.1398/8/28سه شنبه - ساعت ٨:٢٩
  با سلام
  فایل ارسال شد - پیام اتوماسیون
  1398/8/28سه شنبه - ساعت ١٢:٣٤
  وظیفه مورد انتظار از من انجام شد1398/9/2شنبه - ساعت ١٢:٤٣
  وظیفه مورد انتظار از من انجام شد1398/9/3یكشنبه - ساعت ٧:٢٥
  وظیفه مورد انتظار از من انجام شد1398/9/5سه شنبه - ساعت ١١:٥٧
  ممنون1398/9/27چهارشنبه - ساعت ١٣:١٧
  وظیفه مورد انتظار از من انجام شد1398/9/27چهارشنبه - ساعت ٢٣:٧
  وظیفه مورد انتظار از من انجام شد1398/9/30شنبه - ساعت ١٣:٢٣
  وظیفه مورد انتظار از من انجام شد1398/10/16دوشنبه - ساعت ١٠:٢٢
  مم وظیفه مورد انتظار از من انجام شد1398/10/17سه شنبه - ساعت ٧:٣٢
  ما وظیفه مورد انتظار از من انجام شد1398/10/18چهارشنبه - ساعت ٨:٢١
  حن وظیفه مورد انتظار از من انجام شد1398/10/26پنج شنبه - ساعت ١١:٣٥
  در حال انجام هستیم1398/10/26پنج شنبه - ساعت ١٢:٧
  وظیفه مورد انتظار از من انجام شد1398/10/26پنج شنبه - ساعت ١٢:٧
  وظیفه مورد انتظار از من انجام شد1398/11/5شنبه - ساعت ١١:٥٠
  وظیفه مورد انتظار از من انجام شد1398/11/6یكشنبه - ساعت ٨:٣٠
  فخ وظیفه مورد انتظار از من انجام شد1398/11/6یكشنبه - ساعت ٨:٤٨
  صح وظیفه مورد انتظار از من انجام شد1398/11/8سه شنبه - ساعت ٨:٢٨
  صح وظیفه مورد انتظار از من انجام شد1398/11/8سه شنبه - ساعت ٨:٢٨
  #24919
  اقدامات مانور سایبری http://fava.nkums.ac.ir/Category/322091399/5/7سه شنبه - ساعت ٩:٢٣
  #37881
  1(بسته شده) 1398/8/27 16:55:41 - 24919#
  • اقدامات :
  • پشتیانی عملیات سایبری سال 98 (پشتیبانی)

  بابک شهسوار (0941053164)

  گام سوم
  با توجه به محرمانه بودن نقشه شبکه - لطفا نقشه شبکه واحد زیر مجموعه خود را در قالب ویزیو به اتوماسیون مهندس شهسوار پیام نمایند( بهمراه آخرین آپدیت و تغییرات)

  16.55 ظهر | 27 آبان 98

  صادق بانژاد تیتکانلو (6359950235)

  سلام لطفا گام اول و دوم هم ارسال نماید

  17.0 ظهر | 27 آبان 98

  بابک شهسوار (0941053164)

  گام اول خاموش کردن اکسس ها
  گام دوم حضور و غیاب

  17.3 ظهر | 27 آبان 98

  احمد باقری پهلوانلو (0682420271)

  نامه ارسالی به کلیه واحدهای دانشگاه در خصوص ارسال نقشه شبکه

  17.16 ظهر | 27 آبان 98

  بابک شهسوار (0941053164)

  ضمنا کلاس های کار با نرم افزار Microsoft visio توسط خانم مهندس صفایی قبلا برگزار شده است

  17.28 ظهر | 27 آبان 98

  بابک شهسوار (0941053164)

  در صورت عدم ارسال نقشه مناسب برابر با مقررات و قوانین اداری برخورد خواهد شد

  17.34 ظهر | 27 آبان 98

  فاطمه حاتمی (0920019900)

  سلام نقشه شبکه از طریق اتوماسیون اداری ارسال شد،

  17.40 ظهر | 27 آبان 98

  احمد باقری پهلوانلو (0682420271)

  ساعت 17:50 همچنان در حال برگزاری عملیات سایبری

  17.55 ظهر | 27 آبان 98

  گلثوم آل خانیان (5249079717)

  سلام نقشه شبکه بصورت پیام اتوماسیون ارسال گردید.

  17.56 ظهر | 27 آبان 98

  فرشته سرایدار (0056080727)

  با سلام وخدا قوت به همکاران محترم
  فایل ضمیمه از طریق پیام اتوماسیون به حضور ارسال گردید.

  18.29 ظهر | 27 آبان 98

  احمد باقری پهلوانلو (0682420271)

  با سلام و خسته نباشید خدمت همکاران محترم و ضمن تشکر از دوستانی که فرم و نقشه شبکه را ارسال نمودند.
  بقیه همکارانی که تا کنون موارد درخواستی را ارسال نکرده اند تا ساعت 12 سه شنبه 98/8/28 فرم مربوطه و نقشه شبکه در قالب Visio ( همراه با اعمال آخرین تغییرات) ارسال نمایند.
  در صورت عدم ارسال موارد درخواستی، عواقب به عهده خود شخص می باشد.

  18.36 ظهر | 27 آبان 98

  احمد باقری پهلوانلو (0682420271)

  همکارانی محترم میتونن تشریف ببرند

  18.38 ظهر | 27 آبان 98

  احمد باقری پهلوانلو (0682420271)

  برای کسانی که در مهلت مقرر ارسال نکنند به صورت قانونی برخورد خواهد شد(گلایه مند نشوند دوستان)

  18.39 ظهر | 27 آبان 98

  سیما حسینی معصوم (0681804173)

  خداقوت...........

  18.53 ظهر | 27 آبان 98

  فرشته سرایدار (0056080727)

  خداقوت .............

  18.56 ظهر | 27 آبان 98

  صادق بانژاد تیتکانلو (6359950235)

  سلام ,فایل اتوماسیون گردید
  با تشکر و خسته نباشید خدمت همکاران

  20.13 ظهر | 27 آبان 98

  حامد ره اموز (0681919477)

  به من مربوط نیست

  21.8 ظهر | 27 آبان 98

  سیدمحمد سیدی (0682456756)

  خداقوت

  21.16 ظهر | 27 آبان 98
  سس

  سیده سمیرا حسینی (0681959576)

  سلام قبلا ارسال شده است

  7.52 صبح | 28 آبان 98
  سح

  سیدحسین حسینی (0750033851)

  فایل Visio قبلا توسط حراست اداره بصورت محرمانه ارسال شده است، مجدد از طریق اتوماسیون ارسال گردید.

  8.29 صبح | 28 آبان 98

  آیلر شادکامی (5249898610)

  با سلام
  فایل ارسال شد - پیام اتوماسیون

  12.34 ظهر | 28 آبان 98

  احسان حاتمی (0639476236)

  وظیفه مورد انتظار از من انجام شد

  12.43 ظهر | 2 آذر 98

  حامد ره اموز (0681919477)

  وظیفه مورد انتظار از من انجام شد

  7.25 صبح | 3 آذر 98

  احسان حاتمی (0639476236)

  وظیفه مورد انتظار از من انجام شد

  11.57 صبح | 5 آذر 98

  میلاد قاضی زاده (2259937721)

  ممنون

  13.17 ظهر | 27 آذر 98

  احمد باقری پهلوانلو (0682420271)

  وظیفه مورد انتظار از من انجام شد

  23.7 ظهر | 27 آذر 98

  نرگس پورجعفر (0670116157)

  وظیفه مورد انتظار از من انجام شد

  13.23 ظهر | 30 آذر 98

  سمیه صفایی (0829442571)

  وظیفه مورد انتظار از من انجام شد

  10.22 صبح | 16 دی 98
  مم

  مهندس مرتضی کرامتی (0681232900)

  وظیفه مورد انتظار از من انجام شد

  7.32 صبح | 17 دی 98
  ما

  مهدی امجدی (0829772316)

  وظیفه مورد انتظار از من انجام شد

  8.21 صبح | 18 دی 98
  حن

  حسین نگاری (0820287245)

  وظیفه مورد انتظار از من انجام شد

  11.35 صبح | 26 دی 98

  سیما حسینی معصوم (0681804173)

  در حال انجام هستیم

  12.7 ظهر | 26 دی 98

  سیما حسینی معصوم (0681804173)

  وظیفه مورد انتظار از من انجام شد

  12.7 ظهر | 26 دی 98

  احسان یزدی زاده (0829429611)

  وظیفه مورد انتظار از من انجام شد

  11.50 صبح | 5 بهمن 98

  فرشید خواجه پور (0829409009)

  وظیفه مورد انتظار از من انجام شد

  8.30 صبح | 6 بهمن 98
  فخ

  فرشید خواجه پور (0829409008)

  وظیفه مورد انتظار از من انجام شد

  8.48 صبح | 6 بهمن 98
  صح

  صمد حسن پور (0829761675)

  وظیفه مورد انتظار از من انجام شد

  8.28 صبح | 8 بهمن 98
  صح

  صمد حسن پور (0829761675)

  وظیفه مورد انتظار از من انجام شد

  8.28 صبح | 8 بهمن 98
  2(بسته شده) 1399/5/7 09:23:15 - 37881#
  • اقدامات :
  • مانور سایبری سال 98 (Cyber Security)

  احسان حاتمی (0639476236)

  اقدامات مانور سایبری http://fava.nkums.ac.ir/Category/32209

  9.23 صبح | 7 مرداد 99