تهیه و تدوین قرارداد های حضور و غیاب 96 (نرم افزار)

 • مسئول :
 • احسان حاتمیاحسان حاتمی
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1396/12/2
  • تخمین پایان : 1396/12/7
  • پایان به موقع : 1396/12/7
  • مدت زمان تخمین : 5 روز
  • روز های کاری : 4 روز
  • مدت زمان اجرا : 5 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 3 ساعت/نفر
  • احسان حاتمی : 1 ساعت/نفر
  • سید سعید جوادی بیهقی : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  نمونه قرارداد های شرکت حضور و غیاب سال 96 به پیوست ارسال میگردد 1399/5/5یكشنبه - ساعت ١٢:٨
  #37644
  1(بسته شده) 1399/5/5 12:08:20 - 37644#
  • اقدامات :
  • تهیه و تدوین قرارداد های حضور و غیاب 96 (نرم افزار)

  احسان حاتمی (0639476236)

  نمونه قرارداد های شرکت حضور و غیاب سال 96 به پیوست ارسال میگردد

  12.8 ظهر | 5 مرداد 99