برگزاری و پشتیبانی ویدئو کنفرانس سفر ریاست جمهوری 98 (V-Conference)

 • مسئول :
 • احسان حاتمیاحسان حاتمی
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1398/5/5
  • تخمین پایان : 1398/5/8
  • پایان به موقع : 1398/5/8
  • مدت زمان تخمین : 3 روز
  • روز های کاری : 4 روز
  • مدت زمان اجرا : 3 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 35 ساعت/نفر
  • احسان حاتمی : 1 ساعت/نفر
  • سید سعید جوادی بیهقی : 1 ساعت/نفر
  • احمد باقری پهلوانلو : 1 ساعت/نفر
  • بابک شهسوار : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  شرح اقدامات بشرح زیر می باشد http://fava.nkums.ac.ir/Category/307331399/5/5یكشنبه - ساعت ١١:٥٩
  #37640
  1(بسته شده) 1399/5/5 11:59:09 - 37640#
  • اقدامات :
  • برگزاری و پشتیبانی ویدئو کنفرانس سفر ریاست جمهوری 98 (ویدئو کنفرانس)

  احسان حاتمی (0639476236)

  شرح اقدامات بشرح زیر می باشد http://fava.nkums.ac.ir/Category/30733

  11.59 صبح | 5 مرداد 99