پشتیبانی فاوا ستاد مرکزی 96 (ستاد مرکزی)

 • مسئول :
 • احسان حاتمیاحسان حاتمی
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1396/1/1
  • تخمین پایان : 1396/12/29
  • پایان به موقع : 1396/12/29
  • مدت زمان تخمین : 364 روز
  • روز های کاری : 240 روز
  • مدت زمان اجرا : 364 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 200 ساعت/نفر
  • احسان حاتمی : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  پشتیبانی و بهبود وضعیت فاوا ستاد مرکزی 96 گزارشات در سایت فاوا بارگذاری گردید1399/5/5یكشنبه - ساعت ١١:٤٢
  #37633
  1(بسته شده) 1399/5/5 11:42:06 - 37633#
  • اقدامات :
  • پشتیبانی و بهبود وضعیت فاوا ستاد مرکزی 96 (پشتیبانی)

  احسان حاتمی (0639476236)

  پشتیبانی و بهبود وضعیت فاوا ستاد مرکزی 96 گزارشات در سایت فاوا بارگذاری گردید

  11.42 صبح | 5 مرداد 99