مجله فاوا 97 (نرم افزار)

 • مسئول :
 • احسان حاتمیاحسان حاتمی
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1397/11/1
  • تخمین پایان : 1397/11/10
  • پایان به موقع : 1397/11/10
  • مدت زمان تخمین : 9 روز
  • روز های کاری : 8 روز
  • مدت زمان اجرا : 9 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 10 ساعت/نفر
  • احسان حاتمی : 1 ساعت/نفر
  • سید سعید جوادی بیهقی : 1 ساعت/نفر
  • نرگس پورجعفر : 1 ساعت/نفر
  • حامد ره اموز : 1 ساعت/نفر
  • شبنم حصاری : 1 ساعت/نفر
  • سمیه صفایی : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت

  در خصوص تدوین و انتشار مجله فاوا سلامت اگر تیکت یا دستوری دارید ضمیمه بفرمایید
  تدوین وانتشار مجله تخصصی فاوا 97
  1399/5/5یكشنبه - ساعت ١١:٣٩
  #37631
  1(بسته شده) 1399/5/5 11:39:21 - 37631#
  • اقدامات :
  • تدوین وانتشار مجله تخصصی فاوا 97 (نرم افزار)

  احسان حاتمی (0639476236)


  در خصوص تدوین و انتشار مجله فاوا سلامت اگر تیکت یا دستوری دارید ضمیمه بفرمایید
  تدوین وانتشار مجله تخصصی فاوا 97

  11.39 صبح | 5 مرداد 99